5 mô hình khởi nghiệp không cần vốn trong thế giới hiện đại

5 mô hình khởi nghiệp không cần vốn trong thế giới hiện đại

Internet là công cụ tuyệt vời. Trong kinh doanh, nó đã san bằng sân chơi. Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu kinh doanh trực tuyến để kiếm tiền miễn là có máy tính và kết nối Internet.

Chi tiết