Kiến thức - Bảo mật

Trang web là gì?

Trang web là một tài liệu, thường được viết bằng ngôn ngữ HTML, được xem trong trình duyệt Internet. Một trang web có thể được truy cập bằng cách nhập địa chỉ URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Một trang web có thể chứa văn bản, đồ họa và siêu liên kết đến các trang web và tập tin khác.

Trang web thường được sử dụng để cung cấp thông tin cho người xem, bao gồm hình ảnh hoặc video để giúp minh họa các chủ đề quan trọng. Trang web cũng có thể được sử dụng như một phương pháp để bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho người xem. Nhiều trang web tạo nên một website.

Khi bạn nhấp vào liên kết do công cụ tìm kiếm cung cấp, bạn đang truy cập một trang web. Internet bao gồm hàng triệu trang web, với nhiều trang được thêm vào mỗi ngày.

Chia sẻ thông tin này lên: