Thiết kế trang web

Tính dễ dàng chuyển đổi

Chuyển đổi ở đây là nâng cấp, chuyển đổi mô hình, chuyển đổi cấu trúc giúp website tăng chuyển đổi bán hàng nhanh chóng.

Việc ứng dụng công nghệ, giải pháp số vào tất cả các khía cạnh kinh doanh của doanh nghiệp như tạo ra các hình thức sáng tạo mới để hỗ trợ các hình thức bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng truyền thống hay vận hành quản lý doanh nghiệp trơn tru được gọi chung là chuyển đổi số.

Website quảng bá thương hiệu, bán hàng trên mạng internet là một phần của chuyển đổi số.

Chia sẻ thông tin này lên: