Thiết kế trang web

Hỗ trợ lâu dài

Hỗ trợ lâu dài là cam kết của Minh Tuấn trong suốt quá trình sử dụng của bất kỳ loại hình dịch vụ nào.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu có bất kỳ vấn đề nào cần hỗ trợ hoặc có khiếu nại xảy ra với dịch vụ Quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các kênh như: trực tiếp tại văn phòng, văn bản, email, điện thoại, .... Để giúp Quý khách hiểu rõ hơn quy trình của chúng tôi, vui lòng xem các bước xử lý tại đây.

Chia sẻ thông tin này lên: