Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cài đặt email IMAP/POP trên Outlook 2010

Microsoft Outlook là một ứng dụng của Microsoft Office, giúp người dùng có thể gửi nhận mail và lưu trữ email từ server mail một cách dễ dàng và thuận tiện.

Giả sử địa chỉ địa chỉ website (tên miền) của bạn là: yourdomain.com. Địa chỉ email của bạn là: mail@yourdomain.com.

I. Trường hợp cài mail mới cho lần đầu sử dụng Microsoft Outlook 2010

Bước 1: Khởi động  Outlook 2010 từ máy tính.

Nhấn nút Next để chuyển sang bước 2.

outlook2010-01

 

Bước 2: chọn Yes và nhấn Next

outlook2010-2

 

Bước 3: Chọn  Manually configure server settings or additional server types. Sau đó click chọn Next

outlook2010-3

 

Bước 4: Chọn Internet Email và click chọn Next

outlook2010-4

 

Bước 5: Điền các thông tin email

outlook2010-5

 

User Information

   Your Name: Tên đại diện cho email của bạn

   E-mail Address: Địa chỉ email (ví dụ mail@yourdomain.com)

Server Information

   Account Type: Chọn POP3 hoặc IMAP (xem thêm về POP3 hay IMAP)

   Incoming mail server: Máy chủ thư đến (ví dụ tên miền của bạn là yourdomain.com thì điền là mail.yourdomain.com)

   Outgoing mail server (SMTP): Máychủ thư đi (ví dụ tên miền của bạn là yourdomain.com thì điền là mail.yourdomain.com)

Logon Information

   User Name: Địa chỉ email như ở trên (ví dụ mail@yourdomain.com)

   Password: Mật khẩu của email

 

Bước 6: Sau khi điền các thông tin email, Click chọn More Setting để cài đặt

outlook2010-6

 

Bước 7: Chọn tab Outgoing Server và tích chọn ô My outgoing server (SMTP) requires authentication 

outlook2010-7

 

Bước 8: Chuyển sang tab Advanced, Click chọn Leave a copy of messages on the server

outlook2010-8

Leave a copy of messages on the server: chọn để lưu một bản copy trên server mail sau khi tải mail về outlook (chỉ có mục này khi cài POP3).

Remove from server affter: chọn và điền số ngày. Để xóa mail trên server mail sau số ngày đã điền (chỉ có mục này khi cài POP3).

Sau đó click chọn OK để lưu lại các thông tin vừa cài đặt

 

Bước 9: Click chọn Next

outlook2010-9

 

Bước 10: Cửa sổ Test Account Setting xuất hiện. Test Account Setting là chế độ test việc thông tin cấu hình mail và gửi mail. Nếu thành công sẽ xuất hiện như hình bên dưới.

outlook2010-10

 

Bước 11: Click Finish để hoàn tất việc cài đặt và bắt đầu sử dụng Outlook

outlook2010-11

 

II. Trường hợp cài thêm mail trên Outlook 2010 (nếu đã từng cài mail trên Outlook 2010 trước đó)

Bước 1: Click chọn File, Trong mục Info click chọn Account Setting, xuất hiện cửa số Account Setting, Click chọn Account Setting

outlook2010-12

 

Bước 2: Click chọn New

outlook2010-13

 

Bước 3: Điền các thông số mail tương tự như bước 5, mục I

outlook2010-5

 

Các bước còn lại làm tương tự giống các bước từ 6 đến 11, mục I

Chia sẻ thông tin này lên: