Blog

Hướng dẫn cài đặt email IMAP/POP trên Outlook 2010

Hướng dẫn cài đặt email IMAP/POP trên Outlook 2010

Microsoft Outlook là một ứng dụng của Microsoft Office, giúp người dùng có thể gửi nhận mail và lưu trữ email từ server mail một cách dễ dàng và thuận tiện.

Tìm hiểu thêm về giao thức mail POP/IMAP

Tìm hiểu thêm về giao thức mail POP/IMAP

IMAP là viết tắt của Internet Message Access Protocol trong khi POP là viết tắt của Post Office Protocol. Nói cách khác, cả hai giao thức đều là giao thức email.

Hướng dẫn cài đặt mail tên miền riêng trên iPhone/iPad

Hướng dẫn cài đặt mail tên miền riêng trên iPhone/iPad

Việc xử lý e-mail trên thiết bị di động như điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng (tablet) đang là nhu cầu của hầu hết người dùng.

Trang web là gì?

Trang web là gì?

Trang web là một tài liệu, thường được viết bằng ngôn ngữ HTML, được xem trong trình duyệt Internet. Một trang web có thể được truy cập bằng cách nhập địa chỉ URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Một trang web có thể chứa văn bản, đồ họa và siêu liên kết đến các trang web và tập tin khác.